Ιστορία

 Η Αίγυπτος – το τελευταίο ανεξάρτητο κράτος του αρχαίου κόσμου κατακτήθηκε από τους Πέρσες.
  Μόνο ένας πολυμήχανος αξιωματικός θα μπορούσε να προστατέψει τον Φαραώ.

  • Το Μυστικό Δωμάτιο ήταν η τελευταία εξέταση στο δρόμο για την υψηλότερη κατάταξη.
      Θα ήσουν ο ικανότερος των αξιωματικών του Φαραώ ;
  • Το Μυστικό Δωμάτιο δεν ήταν μόνο μια δοκιμασία . Πάπυροι , θησαυροί και σχέδια σπάνιων μηχανισμών θα μπορούσαν να πλουτίσουν οποιονδήποτε κατακτήσει τις δοκιμασίες του Φαραώ.

  Έχεις παγιδευτεί με την ομάδα σου στο Μυστικό Δωμάτιο . Έχεις 70 λεπτά , Θα τα καταφέρεις ; 

 Ιστορία

 Η Αίγυπτος – το τελευταίο ανεξάρτητο κράτος του αρχαίου κόσμου κατακτήθηκε από τους Πέρσες.
  Μόνο ένας πολυμήχανος αξιωματικός θα μπορούσε να προστατέψει τον Φαραώ.

  • Το Μυστικό Δωμάτιο ήταν η τελευταία εξέταση στο δρόμο για την υψηλότερη κατάταξη.
      Θα ήσουν ο ικανότερος των αξιωματικών του Φαραώ ;
  • Το Μυστικό Δωμάτιο δεν ήταν μόνο μια δοκιμασία . Πάπυροι , θησαυροί και σχέδια σπάνιων μηχανισμών θα μπορούσαν να πλουτίσουν οποιονδήποτε κατακτήσει τις δοκιμασίες του Φαραώ.

  Έχεις παγιδευτεί με την ομάδα σου στο Μυστικό Δωμάτιο . Έχεις 70 λεπτά , Θα τα καταφέρεις ;